Kvalitetsstandard för snus

Kvalitetsstandard för snus

Både svenskt snus och chewing bags skiljer sig mycket från andra tobaksprodukter som säljs globalt. Den välkända tillverkaren Swedish Match introducerade sin egen kvalitetsstandard kallad GOTHIATEK® år 2000. Detta för att kunna säkerställa att kvalitetskraven för deras snusprodukter hölls på högsta nivå.

Det strikta ramverket för GOTHIATEK®-standarden har utvecklats i samarbete med SIS (Svenska standardiseringsinstitutet) och bygger på många år av forskning, med produktsäkerhet och konsumentskydd som prioritet.

Swedish Matchs GOTHIATEK®-standard vilar på tre pelare:
Konsumentskydd, kvalitet och transparens. Swedish Match garanterar till 100% att varje dosa uppfyller GOTHIATEK®-kraven. Swedish Match ställer därmed ännu strängare krav på ingredienserna i sina produkter än den svenska livsmedelslagstiftningen och WHO:s rekommendationer för tobaksprodukter när det gäller gränsvärdena för oönskade ämnen i rökfria tobaksprodukter. Dessa gränser överskrids aldrig tack vare GOTHIATEK®-standarden och den medföljande garantin från Swedish Match.

En väsentlig aspekt av GOTHIATEK® är de höga krav som ställs på råvaror. Swedish Match arbetar därför endast med handplockade tobakssorter och noga utvalda bönder. Till exempel måste produktionsområdenas jordförhållanden ha de bästa förutsättningarna för att skörden ska kunna uppnå optimal kvalitet. Även efter skördeprocessen måste tobaksbladen bearbetas med stor omsorg. Swedish Match bedriver en tillverkningsprocess med stor noggrannhet, där varje steg övervakas. Swedish Match vill ge dig och alla andra konsumenter det säkraste snuset i världen.

Swedish Match lever efter principen att allmänheten har samma rätt till samma information om snuset som tillverkaren. Därför informerar Swedish Match öppet om GOTHIATEK® och företagets produkter och deras innehåll. Av denna anledning kan du få mycket detaljerad information om produkterna och deras innehåll på Swedish Match hemsida.

Länk (engelska): https://www.swedishmatch.com/Snus-and-health/GOTHIATEK/

Swedish Match är stolta över vad företaget har åstadkommit och fortsätter att sträva efter ännu säkrare produkter av högsta kvalitet. GOTHIATEK®-standarden utvecklas kontinuerligt baserat på ny kunskap och tekniska framsteg.